top of page

Onze visie

Bles werd opgericht op 01/03/2021 door Drs. Sylke Van Dierdonck en Hannah Demaerel, huisartsen van De Tandem.  Bles staat voor "Buurtgerichte Lakense Eerstelijnszorg Site" en vertegenwoordigt zorgverleners van verschillende disciplines die samen onder één dak werken.

"Bles" verwijst als populaire paardennaam naar de historische achtergrond van het gebouw, nl. de vroegere paardenstallen van de melkfabriek in de Edmond Tollenaerestraat (zie foto's beneden), alsook naar  "bless you", wat betekent "gezondheid, gezegend zijn, iemand het goede toewensen".

 

Met de verschillende partners willen we het zorgaanbod in de buurt vergroten en de rijkdom ervaren van het interdisciplinair samenwerken. Samen weet je méér dan in je eentje.

 

Bles wil ook gericht zijn op de behoeften van de buurt en samenwerken met organisaties die welzijn en gezondheid willen bevorderen, in het bijzonder van kwetsbare groepen.

In de toekomst hopen we workshops, ateliers, sportactiviteiten, infosessies, groepscursussen... te organiseren - wanneer corona het toelaat :-) 

Tandem_Logo_Schets.jpg
bottom of page